หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 104 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 22 37 32
2 090 โรงเรียนกุฉินารายณ์ 18 40 26
3 089 โรงเรียนคำม่วง 30 52 41
4 098 โรงเรียนนามนพิทยาคม 25 57 41
5 106 โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 45 89 65
6 100 โรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวที 9 16 13
7 096 โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ 11 18 14
8 101 โรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา 4 14 9
9 091 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" 27 95 45
10 095 โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา 7 18 13
11 097 โรงเรียนผาเสวยรังสรรค์ 16 35 25
12 103 โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ 27 63 46
13 093 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม 11 25 14
14 099 โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 30 54 44
15 088 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 52 138 91
16 105 โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ 33 78 51
17 092 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 35 75 58
18 102 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 23 60 36
19 094 โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม 9 17 14
20 107 โรงเรียนโนนคำวิทยา 20 45 33
21 087 โรงเรียนคุรุมิตรประสิทธิ์ศิลป์ 7 23 9
รวม 461 1049 720
1769

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]