สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สมเด็จพิทยาคม 29 11 2 42 46 2 0 0 48
2 นาไคร้พิทยาสรรพ์ 11 12 5 28 40 1 0 0 41
3 คำม่วง 11 7 10 28 29 0 0 0 29
4 ห้วยผึ้งพิทยา 10 6 4 20 30 1 0 0 31
5 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 7 5 3 15 20 0 0 0 20
6 บ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" 6 6 3 15 22 3 0 0 25
7 นามนพิทยาคม 5 6 3 14 23 2 0 0 25
8 โนนคำวิทยา 5 0 2 7 12 2 0 0 14
9 เขาวงพิทยาคาร 4 5 6 15 20 1 0 1 21
10 กุฉินารายณ์ 4 3 5 12 15 0 0 0 15
11 สามขาสว่างวิทย์ 3 2 5 10 20 3 0 0 23
12 นิคมหนองแก้วญาณเวที 2 3 0 5 7 1 0 0 8
13 มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 1 3 2 6 20 5 0 0 25
14 แก้วเสด็จพิทยาคม 1 3 0 4 7 0 1 0 8
15 พุทโธภาวนาประชาสรรค์ 1 2 2 5 13 5 1 0 19
16 ผาเสวยรังสรรค์ 1 2 1 4 11 0 0 0 11
17 มหาไชยพิทยาคม 1 2 0 3 9 0 0 0 9
18 บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ 1 1 0 2 7 2 0 0 9
19 บ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา 1 0 2 3 4 0 0 0 4
20 ประชารัฐพัฒนศึกษา 0 2 1 3 5 0 0 0 5
21 คุรุมิตรประสิทธิ์ศิลป์ 0 0 4 4 4 2 1 0 7
รวม 104 81 60 245 364 30 3 1 397