สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สมเด็จพิทยาคม 26 9 2 37 41 2 0 0 43
2 ห้วยผึ้งพิทยา 10 6 4 20 30 1 0 0 31
3 นาไคร้พิทยาสรรพ์ 9 9 5 23 35 1 0 0 36
4 คำม่วง 7 7 9 23 24 0 0 0 24
5 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 7 5 3 15 20 0 0 0 20
6 บ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" 6 6 3 15 22 3 0 0 25
7 นามนพิทยาคม 5 6 3 14 23 2 0 0 25
8 เขาวงพิทยาคาร 3 5 6 14 19 1 0 0 20
9 สามขาสว่างวิทย์ 2 1 5 8 18 3 0 0 21
10 โนนคำวิทยา 2 0 2 4 9 2 0 0 11
11 มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 1 3 2 6 20 5 0 0 25
12 แก้วเสด็จพิทยาคม 1 3 0 4 7 0 1 0 8
13 กุฉินารายณ์ 1 2 4 7 10 0 0 0 10
14 ผาเสวยรังสรรค์ 1 2 1 4 11 0 0 0 11
15 มหาไชยพิทยาคม 1 2 0 3 9 0 0 0 9
16 พุทโธภาวนาประชาสรรค์ 1 1 1 3 12 4 1 0 17
17 บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ 1 1 0 2 7 2 0 0 9
18 นิคมหนองแก้วญาณเวที 1 1 0 2 4 1 0 0 5
19 บ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา 1 0 2 3 4 0 0 0 4
20 ประชารัฐพัฒนศึกษา 0 2 1 3 5 0 0 0 5
21 คุรุมิตรประสิทธิ์ศิลป์ 0 0 4 4 4 2 1 0 7
รวม 86 71 57 214 334 29 3 0 366