ปฏิทินกิจกรรม

รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2558
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => ภายในวันที่  10 ตุลาคม 2558
ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => วันที่  10 ตุลาคม 2558
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => วันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2558
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่ 28 ตุลาคม 2558
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => 1-10 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  11-13 พฤศจิกายน 2558
โรงเรียนแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู =>  14-21 พฤศจิกายน 2558
ดำเนินการรอนุญาตการเปลี่ยนตัว  =>  22  พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  23 - 25 พฤศจิกายน 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  1  ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดสุรินทร์  =>  7 - 9  ธันวาคม 2558

วันเสาร์ ที่ 03 ตุลาคม 2558 เวลา 23:30 น.