หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเลยพิทยาคม 61 57 95% 3 5% 0 0% 0 0% 60
2 โรงเรียนเชียงคาน 51 40 90.91% 4 9.09% 0 0% 0 0% 44
3 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 46 31 88.57% 4 11.43% 0 0% 0 0% 35
4 โรงเรียนธาตุพิทยาคม 32 25 86.21% 4 13.79% 0 0% 0 0% 29
5 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 31 25 92.59% 2 7.41% 0 0% 0 0% 27
6 โรงเรียนนาอ้อวิทยา 38 23 79.31% 6 20.69% 0 0% 0 0% 29
7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 30 23 82.14% 4 14.29% 1 3.57% 0 0% 28
8 โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ 33 17 70.83% 7 29.17% 0 0% 0 0% 24
9 โรงเรียนปากชมวิทยา 38 16 84.21% 3 15.79% 0 0% 0 0% 19
10 โรงเรียนท่าลี่วิทยา 30 15 68.18% 7 31.82% 0 0% 0 0% 22
11 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย 21 12 80% 1 6.67% 2 13.33% 0 0% 15
12 โรงเรียนนาด้วงวิทยา 13 10 76.92% 3 23.08% 0 0% 0 0% 13
13 โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ 16 7 53.85% 4 30.77% 0 0% 2 15.38% 13
14 โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม 11 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
15 โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ 9 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
16 โรงเรียนคอนสาวิทยา 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]