หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนคอนสาวิทยา 7 18 14
2 004 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 30 64 49
3 008 โรงเรียนท่าลี่วิทยา 30 73 53
4 009 โรงเรียนธาตุพิทยาคม 32 60 47
5 010 โรงเรียนนาด้วงวิทยา 13 22 15
6 011 โรงเรียนนาอ้อวิทยา 38 111 59
7 012 โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ 16 24 20
8 013 โรงเรียนปากชมวิทยา 38 107 67
9 002 โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ 33 80 47
10 005 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 46 110 74
11 006 โรงเรียนเชียงคาน 51 142 85
12 016 โรงเรียนเลยพิทยาคม 61 251 110
13 017 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 31 74 49
14 001 โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ 9 24 14
15 014 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย 21 38 21
16 015 โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม 11 11 11
17 018 โรงเรียนหทัยคริสเตียน 0 0 0
18 007 โรงเรียนเซนต์จอห์น (ท่าบม) 0 0 0
รวม 467 1209 735
1944

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]