หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 57 56 100% 0 0% 0 0% 0 0% 56
2 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 50 41 87.23% 5 10.64% 1 2.13% 0 0% 47
3 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 44 31 73.81% 9 21.43% 0 0% 2 4.76% 42
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 38 26 76.47% 7 20.59% 1 2.94% 0 0% 34
5 โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม 35 26 83.87% 5 16.13% 0 0% 0 0% 31
6 โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 41 24 72.73% 8 24.24% 1 3.03% 0 0% 33
7 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 28 20 80% 5 20% 0 0% 0 0% 25
8 โรงเรียนภูหลวงวิทยา 26 20 86.96% 3 13.04% 0 0% 0 0% 23
9 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา 27 19 76% 6 24% 0 0% 0 0% 25
10 โรงเรียนเซไลวิทยาคม 24 16 84.21% 3 15.79% 0 0% 0 0% 19
11 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 17 12 80% 3 20% 0 0% 0 0% 15
12 โรงเรียนเขาหลวงวิทยา 12 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
13 โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม 13 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
14 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ 12 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
15 โรงเรียนวังทรายขาววิทยา 16 9 56.25% 7 43.75% 0 0% 0 0% 16
16 โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม 14 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]