หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม 13 32 24
2 006 โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม 35 64 52
3 007 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา 27 51 37
4 008 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 44 111 74
5 025 โรงเรียนภูหลวงวิทยา 26 65 42
6 010 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 38 144 66
7 023 โรงเรียนวังทรายขาววิทยา 16 26 21
8 014 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 57 176 96
9 015 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 50 169 93
10 016 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 28 57 38
11 001 โรงเรียนเขาหลวงวิทยา 12 26 21
12 022 โรงเรียนเซไลวิทยาคม 24 45 36
13 011 โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม 14 27 19
14 018 โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 41 83 61
15 003 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ 12 21 15
16 024 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 17 48 28
รวม 454 1145 723
1868

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]