สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีสงครามวิทยา 56 0 0 0 56
2 สันติวิทยาสรรพ์ 36 5 1 0 42
3 ภูกระดึงวิทยาคม 31 9 0 2 40
4 ราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 26 7 1 0 34
5 ผาสามยอดวิทยาคม 26 5 0 0 31
6 เอราวัณวิทยาคม 24 8 1 0 33
7 หนองหินวิทยาคม 20 5 0 0 25
8 ผาอินทร์แปลงวิทยา 19 6 0 0 25
9 ภูหลวงวิทยา 18 3 0 0 21
10 เซไลวิทยาคม 15 3 0 0 18
11 เหมืองแบ่งวิทยาคม 12 3 0 0 15
12 เขาหลวงวิทยา 11 0 0 0 11
13 เทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ 10 1 0 0 11
14 ผาน้อยวิทยาคม 10 1 0 0 11
15 วังทรายขาววิทยา 8 7 0 0 15
16 เลยสว่างวิทยาคม 6 1 0 0 7
รวม 328 64 3 2 397