สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีสงครามวิทยา 31 9 11 51 56 0 0 0 56
2 ภูกระดึงวิทยาคม 12 13 2 27 31 9 0 2 40
3 ราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 8 6 2 16 26 7 1 0 34
4 สันติวิทยาสรรพ์ 7 12 8 27 36 5 1 0 42
5 เอราวัณวิทยาคม 5 1 5 11 24 8 1 0 33
6 เหมืองแบ่งวิทยาคม 4 3 2 9 12 3 0 0 15
7 เขาหลวงวิทยา 4 1 2 7 11 0 0 0 11
8 หนองหินวิทยาคม 2 10 6 18 20 5 0 0 25
9 ภูหลวงวิทยา 2 7 2 11 18 3 0 0 21
10 ผาสามยอดวิทยาคม 2 6 5 13 26 5 0 0 31
11 ผาอินทร์แปลงวิทยา 2 1 9 12 19 6 0 0 25
12 เลยสว่างวิทยาคม 1 1 3 5 6 1 0 0 7
13 เซไลวิทยาคม 1 1 1 3 15 3 0 0 18
14 เทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ 0 1 4 5 10 1 0 0 11
15 ผาน้อยวิทยาคม 0 1 0 1 10 1 0 0 11
16 วังทรายขาววิทยา 0 0 2 2 8 7 0 0 15
รวม 81 73 64 218 328 64 3 2 395