ผู้เข้าแข่งขัน หนังสือเล่มเล็ก
เรียน คุณครูผู้ควบคุมกิจกรรมการแข่งขัย หนังสือเล่มเล็ก ในวันแข่งขัน โปรดเตรียมโต๊ะญี่ปุ่น ที่จะใช้แข่งมาเองด้วยครับ
                                                                                                                        @ครูบอล
วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 11:41 น.