สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สหวิทยาเขตวังภูผา จังหวัดเลย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 11 1. นายธีรพงษ์  เมืองมาก
2. นายศรเทพ  สิมมะลี
 
1. นางสาวขนิษฐา  ประชากูล
2. นายณัฐวุฒิ  อุทาทิศ