สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สหวิทยาเขตวังภูผา จังหวัดเลย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 12 1. นายดนุพล  คนคม
2. นายอนุชา  เสนมา
 
1. นายวสวัต  มีชิน
2. นางเสาวลักษณ์  ชูชื่น