สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเซไลวิทยาคม สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สหวิทยาเขตวังภูผา จังหวัดเลย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สมสุข
 
1. นางพรตวัน  พิมเห็ม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงหิรัญญา   แก้วมาตร
 
1. นางพรตวัน  พิมเห็ม
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นายสุริยะ  ไชยจักร
2. นายอรรถพล  ไกยะวินิจ
 
1. นายพลกฤต  บุญอินทร์
2. นางสาวอรพรรณ  จันทนา