สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สหวิทยาเขตวังภูผา จังหวัดเลย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. นายปฏิวัติ  สุขเฉลิม
2. นายเกรียงวุฒิ  คำอ่อน
 
1. นายอัศรากร  คุณฟอง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายจิราพัชน์  ศรีหาบุญมา
 
1. นางสาววดี  พองเสียง
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนิติวัฒน์  วิไลรัตน์
2. นายวัชรินทร์  เนื่องแก้ว
 
1. นายอนุรักษ์  พันธุ์กวี
2. นางจิตสุภาฎ์  เสริฐศรี