สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สหวิทยาเขตวังภูผา จังหวัดเลย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายพศวัต  ก้านลำภู
2. เด็กชายวันปิยะ  ทะเพชร
 
1. นายจิตรกร  กองลาแซ
2. นางสาวนรารัตน์  แสงจันทร์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 5 1. นายพุฒิเมธ  คำพุฒ
2. นางสาวแพรพรรณ  สมบัติพงษ์
 
1. นายจิตรกร  กองลาแซ
2. นางสาวนรารัตน์  แสงจันทร์