หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 31 63 50
2 002 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 31 45 33
3 003 โรงเรียนภูเรือวิทยา 48 130 80
4 004 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 46 100 63
5 005 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 57 193 87
รวม 213 531 313
844

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]