สามารถพิมพ์เกียรติบัตรด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ได้แล้ว
เรียนกรรมตัดสิน คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมงานศิปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สหวิทยาศรีสองรัก ณ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  สามารถ พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู  และพิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน   ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ http://esan65.sillapa.net/sm-lei3/ 
วันจันทร์ ที่ 09 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11:38 น.