กำหนด..การลงทะเบียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 สหวิทยาเขต"ศรีสองรัก"
กำหนด..การลงทะเบียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่65 สหวิทยาเขต"ศรีสองรัก"
- โรงเรียนในสหวิทยาเขตศรีสองรัก สามารถลงทะเบียนเข้าแข่งขันได้ ระหว่างวันนี้12-19 ตุลาคม พ.ศ.2558
วันเสาร์ ที่ 10 ตุลาคม 2558 เวลา 12:36 น.