เปิดระบบเพื่อแก้ไขรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน
ระบบจะเปิดให้แก้ไขรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 สหวิทยาเขตศรีสองรัก ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2558(ถึงเวลา15.30น.เพื่อดำเนินการพิมพ์รายชื่อเตรียมการแข่งขัน)
วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 13:56 น.