หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดมุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 654 อ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ประเภทเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร 5 ชั้น 3 ห้อง 7 2 พ.ย. 2558 09.00-17.00
-
2 655 อ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ประเภทเดี่ยว ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร 5 ชั้น 3 ห้อง 6 2 พ.ย. 2558 09.00-17.00
-
3 656 เขียนเรียงความและคัดลายมือ ประเภทเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร 5 ชั้น 3 ห้อง 8 2 พ.ย. 2558 09.00-17.00
-
4 657 เขียนเรียงความและคัดลายมือ ประเภทเดี่ยว ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร 5 ชั้น 3 ห้อง 2 2 พ.ย. 2558 09.00-17.00
-
5 658 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ประเภทเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร 5 ชั้น 2 ห้อง 7 2 พ.ย. 2558 09.00-17.00 ห้องเก็บตัว 528
6 659 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ประเภทเดี่ยว ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร 5 ชั้น 2 ห้อง 6 2 พ.ย. 2558 09.00-17.00 ห้องเก็บตัว 525
7 660 กล่าวสุนทรพจน์ ประเภทเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร 5 ชั้น 1 ห้อง 6 2 พ.ย. 2558 09.00-17.00 ห้องเก็บตัว 515
8 661 กล่าวสุนทรพจน์ ประเภทเดี่ยว ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร 5 ชั้น 1 ห้อง 8 2 พ.ย. 2558 09.00-17.00 ห้องเก็บตัว 515
9 662 แต่งบทร้อยกรอง (กลอนสุภาพ) ประเภททีม ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร 5 ชั้น 2 ห้อง 4 2 พ.ย. 2558 09.00-17.00
-
10 663 แต่งบทร้อยกรอง (อินทรวิเชียรฉันทร์) ประเภททีม ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร 5 ชั้น 3 ห้อง 4 2 พ.ย. 2558 09.00-17.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ krooaex@gmail.com ::: 0868554371 ::: ID LINE : xjakrit ::: ครูจักรกฤษณ์ อินทสงค์ :
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]