หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดมุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 1 ห้องโสต ฯ ชั้น 2 ห้อง 121 2 พ.ย. 2558 09.00-16.00
-
2 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 1 ห้องโสต ฯ ชั้น 2 ห้อง 121 3 พ.ย. 2558 09.00-16.00
-
3 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ห้องจริยธรรม ชั้น 3 ห้อง 531-532 2 พ.ย. 2558 09.00-16.00
-
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ห้องจริยธรรม ชั้น 3 ห้อง 531-532 3 พ.ย. 2558 09.00-16.00
-
5 664 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 2 พ.ย. 2558 09.00-16.00
-
6 665 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 2 พ.ย. 2558 09.00-16.00
-
7 666 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ห้อง โรงจอดรถ หน้าอาคาร 5 2 พ.ย. 2558 09.00-16.00
-
8 667 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ห้อง โรงจอดรถ หน้าอาคาร 5 2 พ.ย. 2558 09.00-16.00
-
9 668 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 514 2 พ.ย. 2558 09.00-16.00
-
10 669 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 2 พ.ย. 2558 09.00-16.00
-
11 670 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ห้อง แนะแนว 2 พ.ย. 2558 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ krooaex@gmail.com ::: 0868554371 ::: ID LINE : xjakrit ::: ครูจักรกฤษณ์ อินทสงค์ :
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]