หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดมุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ห้อง 1 2 พ.ย. 2558 09.00-12.00 เปลี่ยนแปลงจากอาคาร กีฬารวมใจ เป็นอาคาร4
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ห้อง 1 3 พ.ย. 2558 09.00-12.00 เปลี่ยนแปลงจาก อาคารกีฬารวมใจ เป็นอาคาร 4
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ห้อง 2 2 พ.ย. 2558 09.00-12.00 เปลี่ยนแปลงจาก อาคารกีฬารวมใจ เป็นอาคาร 4
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ห้อง 2 3 พ.ย. 2558 09.00-12.00 เปลี่ยนแปลงจาก อาคารกีฬารวมใจ เป็นอาคาร 4
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ห้อง 3 2 พ.ย. 2558 09.00-12.00 เปลี่ยนแปลงจาก อาคารกีฬารวมใจ เป็นอาคาร 4
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ห้อง 3 3 พ.ย. 2558 09.00-12.00 เปลี่ยนแปลงจาก อาคารกีฬารวมใจ เป็นอาคาร 4
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ห้อง 4 2 พ.ย. 2558 09.00-12.00 เปลี่ยนแปลงจาก อาคารกีฬารวมใจ เป็นอาคาร 4
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ห้อง 4 3 พ.ย. 2558 09.00-12.00 เปลี่ยนแปลงจาก อาคารกีฬารวมใจ เป็นอาคาร 4
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคารเรียน ศิลปะ ห้อง 1 2 พ.ย. 2558 09.00-12.00 เปลี่ยนแปลงจาก อาคารกีฬารวมใจ เป็นอาคาร 4
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ห้อง 5 2 พ.ย. 2558 09.00-12.00 เปลี่ยนแปลงจาก อาคารกีฬารวมใจ เป็นอาคาร4
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ห้อง 5 3 พ.ย. 2558 09.00-12.00 เปลี่ยนแปลงจาก อาคารกีฬารวมใจ เป็นอาคาร 4
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคารเรียน ศิลปะ ห้อง 2 2 พ.ย. 2558 09.00-12.00 เปลี่ยนแปลงจาก อาคารกีฬารวมใจ เป็นอาคารเรียนศิลปะ
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคารเรียน ศิลปะ ห้อง 2 3 พ.ย. 2558 09.00-12.00 เปลี่ยนแปลงจาก อาคารกีฬารวมใจ เป็นอาคารเรียนศิลปะ


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ krooaex@gmail.com ::: 0868554371 ::: ID LINE : xjakrit ::: ครูจักรกฤษณ์ อินทสงค์ :
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]