หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดมุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 671 การพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331-332 2 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-12.00
-
2 672 การพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331-332 2 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 8
13.00-16.00
-
3 673 เล่านิทาน Story Telling ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 2 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 21
09.00-12.00
-
4 674 เล่านิทาน Story Telling ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 3 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-16.00
-
5 675 กิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 316 2 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
10.00-16.00
-
6 676 กิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 2 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
10.00-16.30
-
7 677 ละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร หอประชุมแก้วกินรี 2 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
10.00-12.00
-
8 678 ละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร หอประชุมแก้วกินรี 2 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
10.00-12.00
-
9 679 Multi skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 2 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 7
10.00-16.00
-
10 680 Multi skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 2 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 7
10.00-16.30
-
11 681 ตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง MEP Meeting Room 2 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 17
10.30-16.00
-
12 682 ตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง MEP Meeting Room 3 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 17
10.30-16.00
-
13 683 ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ Crossword ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 2 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-16.00
-
14 684 ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ Crossword ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 2 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-16.00
-
15 685 ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ Testing ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 2 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 16
10.00-16.00
-
16 686 ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ Testing ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 2 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 17
10.00-16.00
-
17 687 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 2 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-12.00
-
18 688 การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 2 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 4
13.00-16.00
-
19 689 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 2 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
20 690 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 2 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 3
13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ krooaex@gmail.com ::: 0868554371 ::: ID LINE : xjakrit ::: ครูจักรกฤษณ์ อินทสงค์ :
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]