หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.มุกดาหาร 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนมุกดาหาร 87 71 84.52% 7 8.33% 3 3.57% 3 3.57% 84
2 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 92 65 75.58% 14 16.28% 3 3.49% 4 4.65% 86
3 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 65 41 70.69% 5 8.62% 4 6.9% 8 13.79% 58
4 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 79 38 53.52% 22 30.99% 4 5.63% 7 9.86% 71
5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 43 37 86.05% 4 9.3% 2 4.65% 0 0% 43
6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 75 35 57.38% 11 18.03% 8 13.11% 7 11.48% 61
7 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 60 35 67.31% 1 1.92% 9 17.31% 7 13.46% 52
8 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 65 28 45.16% 15 24.19% 9 14.52% 10 16.13% 62
9 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 41 24 63.16% 11 28.95% 2 5.26% 1 2.63% 38
10 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 57 23 43.4% 15 28.3% 7 13.21% 8 15.09% 53
11 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 52 22 55% 6 15% 4 10% 8 20% 40
12 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 38 21 56.76% 7 18.92% 3 8.11% 6 16.22% 37
13 โรงเรียนอุดมวิทย์ 33 21 75% 5 17.86% 1 3.57% 1 3.57% 28
14 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 30 21 80.77% 1 3.85% 2 7.69% 2 7.69% 26
15 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 44 20 52.63% 11 28.95% 1 2.63% 6 15.79% 38
16 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 39 20 62.5% 6 18.75% 3 9.38% 3 9.38% 32
17 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 55 20 51.28% 5 12.82% 2 5.13% 12 30.77% 39
18 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 53 18 36.73% 21 42.86% 5 10.2% 5 10.2% 49
19 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 36 18 54.55% 5 15.15% 6 18.18% 4 12.12% 33
20 โรงเรียนโชคชัยวิทยา 30 17 62.96% 7 25.93% 2 7.41% 1 3.7% 27
21 โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 34 17 56.67% 3 10% 4 13.33% 6 20% 30
22 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 43 14 41.18% 6 17.65% 6 17.65% 8 23.53% 34
23 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 44 14 37.84% 5 13.51% 7 18.92% 11 29.73% 37
24 โรงเรียนผาเทิบวิทยา 32 13 56.52% 8 34.78% 1 4.35% 1 4.35% 23
25 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 32 12 37.5% 3 9.38% 8 25% 9 28.13% 32
26 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 22 11 57.89% 4 21.05% 3 15.79% 1 5.26% 19
27 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา 22 10 47.62% 3 14.29% 5 23.81% 3 14.29% 21
28 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 21 5 23.81% 4 19.05% 4 19.05% 8 38.1% 21
29 โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ 15 5 33.33% 4 26.67% 3 20% 3 20% 15
30 โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ 10 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ krooaex@gmail.com ::: 0868554371 ::: ID LINE : xjakrit ::: ครูจักรกฤษณ์ อินทสงค์ :
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]