หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ 10 17 13
2 002 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 57 103 74
3 003 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 79 162 106
4 004 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 41 95 65
5 005 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 39 68 54
6 006 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 52 91 73
7 007 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 43 81 60
8 008 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 44 73 64
9 010 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 65 118 89
10 012 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 60 135 88
11 011 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 55 99 75
12 013 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 65 127 92
13 014 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 43 62 51
14 015 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 38 62 50
15 016 โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 34 56 44
16 017 โรงเรียนผาเทิบวิทยา 32 65 49
17 018 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 53 105 77
18 019 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 44 69 53
19 021 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 75 162 87
20 022 โรงเรียนมุกดาหาร 87 217 127
21 024 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 32 63 49
22 027 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 92 200 137
23 026 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 30 65 40
24 028 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 36 87 50
25 030 โรงเรียนอุดมวิทย์ 33 83 49
26 023 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 22 35 22
27 029 โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ 15 25 21
28 025 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 21 30 27
29 009 โรงเรียนโชคชัยวิทยา 30 60 49
30 020 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา 22 43 29
รวม 1349 2658 1864
4522

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ krooaex@gmail.com ::: 0868554371 ::: ID LINE : xjakrit ::: ครูจักรกฤษณ์ อินทสงค์ :
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]