หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 648 7.001 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 5
2 649 7.002 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 12
3 309 7.100 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 25
4 310 7.200 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 26
5 664 22.180 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 7
6 665 22.190 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 9
7 666 22.200 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 4
8 667 22.210 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 4
9 668 22.220 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 13
10 669 22.230 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 10
11 670 22.240 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 4

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ krooaex@gmail.com ::: 0868554371 ::: ID LINE : xjakrit ::: ครูจักรกฤษณ์ อินทสงค์ :
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]