สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.มุกดาหาร 3]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มุกดาหาร 71 7 3 3 81
2 หนองสูงสามัคคีวิทยา 58 14 3 4 75
3 ดอนตาลวิทยา 40 5 4 8 49
4 คำชะอีวิทยาคาร 38 22 4 7 64
5 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 36 4 2 0 42
6 มุกดาวิทยานุกูล 35 11 8 7 54
7 ดงหลวงวิทยา 33 1 9 7 43
8 ดงมอนวิทยาคม 28 15 9 10 52
9 คำบกวิทยาคาร 24 11 2 1 37
10 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 21 7 3 6 31
11 คำสร้อยพิทยาสรรค์ 21 6 4 8 31
12 อุดมวิทย์ 21 5 1 1 27
13 คำชะอีพิทยาคม 20 15 7 8 42
14 คำป่าหลายสรรพวิทย์ 20 6 3 3 29
15 ดงเย็นวิทยาคม 20 5 2 12 27
16 หนองแวงวิทยาคม 20 1 2 2 23
17 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 19 11 1 6 31
18 ผึ่งแดดวิทยาคาร 18 21 5 5 44
19 หว้านใหญ่วิทยา 18 5 6 4 29
20 โชคชัยวิทยา 17 7 2 1 26
21 นาโสกวิทยาคาร 17 3 4 6 24
22 นวมินทราชูทิศอีสาน 14 6 6 8 26
23 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 13 5 7 11 25
24 ผาเทิบวิทยา 12 8 1 1 21
25 เมืองมุกวิทยาคม 11 4 3 1 18
26 โพธิ์ไทรวิทยา 10 3 5 3 18
27 ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 8 3 8 9 19
28 แวงใหญ่พิทยาสรรค์ 5 4 4 8 13
29 เหล่าประชาอุทิศ 5 4 3 3 12
30 กกตูมประชาสรรค์ 4 2 1 0 7
รวม 677 221 122 153 1,173