สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.มุกดาหาร 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มุกดาหาร 37 18 9 64 71 7 3 3 81
2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 16 11 7 34 37 4 2 0 43
3 ดอนตาลวิทยา 16 9 7 32 41 5 4 8 50
4 คำชะอีวิทยาคาร 13 6 7 26 38 22 4 7 64
5 หนองสูงสามัคคีวิทยา 11 16 14 41 65 14 3 4 82
6 ดงหลวงวิทยา 6 7 7 20 35 1 9 7 45
7 อุดมวิทย์ 6 3 4 13 21 5 1 1 27
8 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 6 2 2 10 20 11 1 6 32
9 ดงเย็นวิทยาคม 6 2 0 8 20 5 2 12 27
10 คำชะอีพิทยาคม 5 4 7 16 23 15 7 8 45
11 มุกดาวิทยานุกูล 5 3 11 19 35 11 8 7 54
12 คำสร้อยพิทยาสรรค์ 4 8 4 16 22 6 4 8 32
13 นาโสกวิทยาคาร 4 2 4 10 17 3 4 6 24
14 โชคชัยวิทยา 4 1 3 8 17 7 2 1 26
15 คำป่าหลายสรรพวิทย์ 3 8 4 15 20 6 3 3 29
16 หว้านใหญ่วิทยา 3 2 4 9 18 5 6 4 29
17 ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 3 1 3 7 12 3 8 9 23
18 คำบกวิทยาคาร 2 8 0 10 24 11 2 1 37
19 นวมินทราชูทิศอีสาน 2 4 0 6 14 6 6 8 26
20 หนองแวงวิทยาคม 2 3 1 6 21 1 2 2 24
21 ดงมอนวิทยาคม 2 1 5 8 28 15 9 10 52
22 โพธิ์ไทรวิทยา 2 0 0 2 10 3 5 3 18
23 เหล่าประชาอุทิศ 2 0 0 2 5 4 3 3 12
24 ผึ่งแดดวิทยาคาร 1 4 4 9 18 21 5 5 44
25 ผาเทิบวิทยา 1 2 0 3 13 8 1 1 22
26 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 1 1 4 6 14 5 7 11 26
27 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 0 6 2 8 21 7 3 6 31
28 เมืองมุกวิทยาคม 0 1 3 4 11 4 3 1 18
29 กกตูมประชาสรรค์ 0 0 2 2 4 2 1 0 7
30 แวงใหญ่พิทยาสรรค์ 0 0 0 0 5 4 4 8 13
รวม 163 133 118 414 700 221 122 153 1,043