สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.มุกดาหาร 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มุกดาหาร 37 18 9 64 71 7 3 3 81
2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 15 11 7 33 36 4 2 0 42
3 ดอนตาลวิทยา 15 9 7 31 40 5 4 8 49
4 คำชะอีวิทยาคาร 13 6 7 26 38 22 4 7 64
5 หนองสูงสามัคคีวิทยา 7 14 13 34 58 14 3 4 75
6 อุดมวิทย์ 6 3 4 13 21 5 1 1 27
7 ดงเย็นวิทยาคม 6 2 0 8 20 5 2 12 27
8 ดงหลวงวิทยา 5 7 6 18 33 1 9 7 43
9 มุกดาวิทยานุกูล 5 3 11 19 35 11 8 7 54
10 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 5 2 2 9 19 11 1 6 31
11 คำชะอีพิทยาคม 4 3 7 14 20 15 7 8 42
12 นาโสกวิทยาคาร 4 2 4 10 17 3 4 6 24
13 โชคชัยวิทยา 4 1 3 8 17 7 2 1 26
14 คำสร้อยพิทยาสรรค์ 3 8 4 15 21 6 4 8 31
15 คำป่าหลายสรรพวิทย์ 3 8 4 15 20 6 3 3 29
16 หว้านใหญ่วิทยา 3 2 4 9 18 5 6 4 29
17 คำบกวิทยาคาร 2 8 0 10 24 11 2 1 37
18 นวมินทราชูทิศอีสาน 2 4 0 6 14 6 6 8 26
19 หนองแวงวิทยาคม 2 2 1 5 20 1 2 2 23
20 ดงมอนวิทยาคม 2 1 5 8 28 15 9 10 52
21 โพธิ์ไทรวิทยา 2 0 0 2 10 3 5 3 18
22 เหล่าประชาอุทิศ 2 0 0 2 5 4 3 3 12
23 ผึ่งแดดวิทยาคาร 1 4 4 9 18 21 5 5 44
24 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 0 6 2 8 21 7 3 6 31
25 ผาเทิบวิทยา 0 2 0 2 12 8 1 1 21
26 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 0 1 4 5 13 5 7 11 25
27 เมืองมุกวิทยาคม 0 1 3 4 11 4 3 1 18
28 ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 0 0 3 3 8 3 8 9 19
29 กกตูมประชาสรรค์ 0 0 2 2 4 2 1 0 7
30 แวงใหญ่พิทยาสรรค์ 0 0 0 0 5 4 4 8 13
รวม 148 128 116 392 677 221 122 153 1,020