สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.มุกดาหาร 3]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มุกดาหาร 71 7 3 3 81
2 หนองสูงสามัคคีวิทยา 65 14 3 4 82
3 ดอนตาลวิทยา 41 5 4 8 50
4 คำชะอีวิทยาคาร 38 22 4 7 64
5 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 37 4 2 0 43
6 มุกดาวิทยานุกูล 35 11 8 7 54
7 ดงหลวงวิทยา 35 1 9 7 45
8 ดงมอนวิทยาคม 28 15 9 10 52
9 คำบกวิทยาคาร 24 11 2 1 37
10 คำชะอีพิทยาคม 23 15 7 8 45
11 คำสร้อยพิทยาสรรค์ 22 6 4 8 32
12 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 21 7 3 6 31
13 อุดมวิทย์ 21 5 1 1 27
14 หนองแวงวิทยาคม 21 1 2 2 24
15 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 20 11 1 6 32
16 คำป่าหลายสรรพวิทย์ 20 6 3 3 29
17 ดงเย็นวิทยาคม 20 5 2 12 27
18 ผึ่งแดดวิทยาคาร 18 21 5 5 44
19 หว้านใหญ่วิทยา 18 5 6 4 29
20 โชคชัยวิทยา 17 7 2 1 26
21 นาโสกวิทยาคาร 17 3 4 6 24
22 นวมินทราชูทิศอีสาน 14 6 6 8 26
23 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 14 5 7 11 26
24 ผาเทิบวิทยา 13 8 1 1 22
25 ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 12 3 8 9 23
26 เมืองมุกวิทยาคม 11 4 3 1 18
27 โพธิ์ไทรวิทยา 10 3 5 3 18
28 แวงใหญ่พิทยาสรรค์ 5 4 4 8 13
29 เหล่าประชาอุทิศ 5 4 3 3 12
30 กกตูมประชาสรรค์ 4 2 1 0 7
รวม 700 221 122 153 1,043