ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 คำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดงมอนวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91.50 ทอง 4
5 ดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง 5
6 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89.50 ทอง 6
7 คำชะอีพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.50 ทอง 7
8 คำบกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง 8
9 โพธิ์ไทรวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.50 ทอง 9
10 อุดมวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง 10
11 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.50 ทอง 11
12 หนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.50 ทอง 12
13 มุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 13
14 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
15 ดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
16 นาโสกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
17 ผาเทิบวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
18 โชคชัยวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง 4
5 ดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง 4
6 ดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81 ทอง 6
7 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 7
8 อุดมวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 8
9 คำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77 เงิน 9
10 นวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77 เงิน 9
11 คำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75 เงิน 11
12 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75 เงิน 11
13 มุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74 เงิน 13
14 หว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74 เงิน 13
15 คำชะอีพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 73 เงิน 15
16 นาโสกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 73 เงิน 15
17 ผาเทิบวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72 เงิน 17
18 ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72 เงิน 17
19 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน 19
20 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน 19
21 ดงมอนวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 68 ทองแดง 21
22 เมืองมุกวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 68 ทองแดง 21
23 โพธิ์ไทรวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 64 ทองแดง 23

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 คำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง 4
5 คำบกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง 5
6 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง 6
7 คำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 7
8 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84 ทอง 8
9 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 9
10 หว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 9
11 ดงเย็นวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77 เงิน 11
12 โพธิ์ไทรวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76 เงิน 12
13 กกตูมประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75 เงิน 13
14 โชคชัยวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74 เงิน 14
15 นวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 73 เงิน 15
16 ดงมอนวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 คำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คำบกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง 4
5 มุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81 ทอง 5
6 ดงมอนวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 6
7 นาโสกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
8 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดงเย็นวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 นาโสกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดงมอนวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79 เงิน 4
5 คำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 5
6 คำบกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 5
7 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 5
8 โชคชัยวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 5
9 นวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
10 อุดมวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 นวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คำบกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 4
5 หว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 4
6 นาโสกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84 ทอง 6
7 โชคชัยวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง 7
8 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง 8
9 โพธิ์ไทรวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81 ทอง 9
10 คำชะอีพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 10
11 คำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 10
12 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 10
13 ดงมอนวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 10
14 ดงเย็นวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 10
15 หนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง ชนะเลิศ
2 คำบกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คำชะอีพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดงมอนวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คำบกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 นวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดงเย็นวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.40 ทอง ชนะเลิศ
2 นวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาโสกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง 5
6 โชคชัยวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79 เงิน 6
7 คำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 7
8 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 7
9 คำชะอีพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77 เงิน 9
10 ดงมอนวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76 เงิน 10
11 กกตูมประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75 เงิน 11
12 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75 เงิน 11
13 คำบกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 ผาเทิบวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาโสกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 4
5 หนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 4
6 ดงมอนวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 6
7 โพธิ์ไทรวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 6
8 คำชะอีพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76 เงิน 8
9 คำบกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76 เงิน 8
10 คำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
11 นวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดงมอนวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง ชนะเลิศ
2 คำบกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
ตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.50 ทอง ชนะเลิศ
2 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คำชะอีพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 65 ทองแดง 4
5 มุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 63.75 ทองแดง 5
6 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 63.75 ทองแดง 5
7 เมืองมุกวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 63.75 ทองแดง 5
8 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 62.50 ทองแดง 8
9 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 61.25 ทองแดง 9
10 ดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง 10
11 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 30 เข้าร่วม 11
12 ดงเย็นวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 29 เข้าร่วม 12
13 หนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 29 เข้าร่วม 12
14 นวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 28 เข้าร่วม 14
15 ดงมอนวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 26 เข้าร่วม 15
16 โชคชัยวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 23 เข้าร่วม 16
17 ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 16 เข้าร่วม 17

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 คำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 4
5 คำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คำชะอีพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.40 ทอง ชนะเลิศ
2 คำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดงมอนวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.75 ทอง 4
5 โชคชัยวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.20 ทอง 5
6 ดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
7 นาโสกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
8 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง 4
5 หนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 5
6 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74 เงิน 6
7 อุดมวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74 เงิน 6
8 ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 71 เงิน 8
9 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 0 เข้าร่วม
10 ดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 97 ทอง ชนะเลิศ
2 นวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อุดมวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92 ทอง 4
5 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง 5
6 ดงมอนวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง 6
7 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง 7
8 คำบกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 8
9 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง 9
10 คำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 10
11 หนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 11
12 โชคชัยวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76 เงิน 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 97.33 ทอง ชนะเลิศ
2 คำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุดมวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 คำบกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.66 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุดมวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 มุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92.92 ทอง ชนะเลิศ
2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.42 ทอง 4
5 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.67 ทอง 5
6 ดงเย็นวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.59 ทอง 6
7 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.50 ทอง 7
8 ผาเทิบวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.17 ทอง 8
9 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.75 ทอง 9
10 แวงใหญ่พิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.67 ทอง 10
11 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.50 ทอง 11
12 คำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.67 ทอง 12
13 เมืองมุกวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.34 ทอง 13
14 หนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.33 ทอง 14
15 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.16 ทอง 15
16 ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.08 ทอง 16
17 นาโสกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81 ทอง 17
18 คำชะอีพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.33 ทอง 18
19 คำบกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.33 ทอง 18
20 ดงมอนวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.33 ทอง 18
21 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.33 ทอง 18
22 หว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.33 ทอง 18
23 โชคชัยวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.33 ทอง 18
24 โพธิ์ไทรวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.33 ทอง 18
25 คำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
26 นวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.70 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93.80 ทอง ชนะเลิศ
2 มุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93.46 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ผาเทิบวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.20 ทอง 4
5 คำชะอีพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93.50 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77 เงิน 4
5 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 73 เงิน 5
6 คำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72 เงิน 6
7 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 0 เข้าร่วม
8 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
9 ดงเย็นวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โชคชัยวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 ดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คำชะอีพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ผาเทิบวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84 ทอง 4
5 ดงมอนวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.20 ทอง 5
6 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง 6
7 หนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.80 ทอง 7
8 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.20 ทอง 8
9 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.60 ทอง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน