หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 500 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 5 พ.ย. 2558 09.00 -
2 503 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 5 พ.ย. 2558 10.30 -
3 501 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 5 พ.ย. 2558 13.00 -
4 504 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 5 พ.ย. 2558 14.30 -
5 505 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 6 พ.ย. 2558 09.00 -
6 506 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 6 พ.ย. 2558 10.30 -
7 507 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 6 พ.ย. 2558 13.00 -
8 508 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 6 พ.ย. 2558 14.30 -
9 502 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคารโดม 5 พ.ย. 2558 13.00 -


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]