หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 26 (มหาสารคาม)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนผดุงนารี 83 72 96% 2 2.67% 0 0% 1 1.33% 75
2 โรงเรียนวาปีปทุม 80 60 93.75% 2 3.13% 2 3.13% 0 0% 64
3 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 73 50 87.72% 5 8.77% 2 3.51% 0 0% 57
4 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 53 47 97.92% 1 2.08% 0 0% 0 0% 48
5 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 51 37 80.43% 7 15.22% 2 4.35% 0 0% 46
6 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 52 37 82.22% 7 15.56% 0 0% 1 2.22% 45
7 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 34 31 93.94% 2 6.06% 0 0% 0 0% 33
8 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 63 28 73.68% 7 18.42% 3 7.89% 0 0% 38
9 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 40 27 69.23% 11 28.21% 1 2.56% 0 0% 39
10 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 44 27 84.38% 4 12.5% 1 3.13% 0 0% 32
11 โรงเรียนบรบือ 39 20 62.5% 9 28.13% 3 9.38% 0 0% 32
12 โรงเรียนนาภูพิทยาคม 30 20 74.07% 7 25.93% 0 0% 0 0% 27
13 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 27 20 86.96% 2 8.7% 1 4.35% 0 0% 23
14 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 33 19 67.86% 8 28.57% 1 3.57% 0 0% 28
15 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 29 19 86.36% 3 13.64% 0 0% 0 0% 22
16 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 25 18 94.74% 1 5.26% 0 0% 0 0% 19
17 โรงเรียนยางวิทยาคม 29 16 69.57% 7 30.43% 0 0% 0 0% 23
18 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 18 15 83.33% 2 11.11% 1 5.56% 0 0% 18
19 โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 25 14 73.68% 3 15.79% 1 5.26% 1 5.26% 19
20 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 36 13 54.17% 9 37.5% 2 8.33% 0 0% 24
21 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 28 13 54.17% 8 33.33% 3 12.5% 0 0% 24
22 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 19 12 63.16% 6 31.58% 1 5.26% 0 0% 19
23 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 19 12 66.67% 5 27.78% 1 5.56% 0 0% 18
24 โรงเรียนมิตรภาพ 28 12 66.67% 3 16.67% 3 16.67% 0 0% 18
25 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 28 11 45.83% 12 50% 1 4.17% 0 0% 24
26 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 25 11 55% 6 30% 3 15% 0 0% 20
27 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 15 11 78.57% 3 21.43% 0 0% 0 0% 14
28 โรงเรียนประชาพัฒนา 26 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
29 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร 22 10 52.63% 8 42.11% 1 5.26% 0 0% 19
30 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 26 10 52.63% 6 31.58% 3 15.79% 0 0% 19
31 โรงเรียนโนนราษีวิทยา 15 9 64.29% 4 28.57% 1 7.14% 0 0% 14
32 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร 17 8 50% 8 50% 0 0% 0 0% 16
33 โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม 14 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
34 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 23 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
35 โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 20 7 53.85% 3 23.08% 3 23.08% 0 0% 13
36 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล 12 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
37 โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 17 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
38 โรงเรียนกันทรวิชัย 14 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
39 โรงเรียนวัดป่านาเชือก 11 4 44.44% 5 55.56% 0 0% 0 0% 9
40 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 16 4 36.36% 4 36.36% 3 27.27% 0 0% 11
41 โรงเรียนมหาวิชานุกูล 11 3 30% 5 50% 2 20% 0 0% 10
42 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
43 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม 12 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
44 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
45 โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
46 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร 13 2 16.67% 6 50% 4 33.33% 0 0% 12
47 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 8 2 25% 6 75% 0 0% 0 0% 8
48 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม 8 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
49 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ 7 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
50 โรงเรียนมัธยมดงยาง 9 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
51 โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
52 โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม 11 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
53 โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา 10 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
54 โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม 6 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
55 โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล 5 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
56 โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
57 โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]