สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ผดุงนารี 72 2 0 1 74
2 วาปีปทุม 60 2 2 0 64
3 พยัคฆภูมิวิทยาคาร 50 5 2 0 57
4 สารคามพิทยาคม 47 1 0 0 48
5 เชียงยืนพิทยาคม 37 7 2 0 46
6 นาเชือกพิทยาสรรค์ 37 7 0 1 44
7 บรบือวิทยาคาร 31 2 0 0 33
8 มัธยมยางสีสุราช 28 7 3 0 38
9 ชื่นชมพิทยาคาร 27 11 1 0 39
10 นาดูนประชาสรรพ์ 27 4 1 0 32
11 บรบือ 20 9 3 0 32
12 นาภูพิทยาคม 20 7 0 0 27
13 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 20 2 1 0 23
14 นาข่าวิทยาคม 19 8 1 0 28
15 เขวาไร่ศึกษา 19 3 0 0 22
16 โกสุมวิทยาสรรค์ 18 1 0 0 19
17 ยางวิทยาคม 16 7 0 0 23
18 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 15 2 1 0 18
19 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 14 3 1 1 18
20 มัธยมวัดกลางโกสุม 13 9 2 0 24
21 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 13 8 3 0 24
22 เขื่อนพิทยาสรรค์ 12 6 1 0 19
23 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร 12 5 1 0 18
24 มิตรภาพ 12 3 3 0 18
25 มหาชัยพิทยาคาร 11 12 1 0 24
26 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 11 6 3 0 20
27 พระกุมารศึกษา 11 3 0 0 14
28 ประชาพัฒนา 11 2 0 0 13
29 เหล่ายาววิทยาคาร 10 8 1 0 19
30 โนนแดงวิทยาคม 10 6 3 0 19
31 โนนราษีวิทยา 9 4 1 0 14
32 แกดำวิทยาคาร 8 8 0 0 16
33 หัวเรือพิทยาคม 8 1 1 0 10
34 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 8 0 0 0 8
35 วังยาวศึกษาวิทย์ 7 3 3 0 13
36 โพนงามพิทยานุกูล 6 3 2 0 11
37 ท่าขอนยางพิทยาคม 5 4 1 0 10
38 กันทรวิชัย 5 1 1 0 7
39 วัดป่านาเชือก 4 5 0 0 9
40 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 4 4 3 0 11
41 มหาวิชานุกูล 3 5 2 0 10
42 ราชประชานุเคราะห์ 16 3 2 1 0 6
43 วรัญญาวิทย์ 3 2 0 0 5
44 งัวบาวิทยาคม 3 2 0 0 5
45 ดอนเงินพิทยาคาร 3 1 0 0 4
46 หนองม่วงวิทยาคาร 2 6 4 0 12
47 มัธยมชาญวิทยา 2 6 0 0 8
48 กู่ทองพิทยาคม 2 4 1 0 7
49 กุดรังประชาสรรค์ 2 2 0 0 4
50 มัธยมดงยาง 1 4 1 0 6
51 หนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม 1 1 0 0 2
52 โคกก่อพิทยาคม 0 0 0 0 0
53 หนองเหล็กศึกษา 0 0 0 0 0
54 ขามป้อมพิทยาคม 0 0 0 0 0
55 เกิ้งวิทยานุกูล 0 0 0 0 0
56 เวียงสะอาดพิทยาคม 0 0 0 0 0
57 เลิงแฝกประชาบำรุง 0 0 0 0 0
รวม 792 226 57 3 1,078