สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ผดุงนารี 67 2 0 1 69
2 วาปีปทุม 56 1 2 0 59
3 พยัคฆภูมิวิทยาคาร 50 5 2 0 57
4 สารคามพิทยาคม 43 1 0 0 44
5 เชียงยืนพิทยาคม 35 6 2 0 43
6 นาเชือกพิทยาสรรค์ 31 7 0 0 38
7 มัธยมยางสีสุราช 27 7 3 0 37
8 บรบือวิทยาคาร 27 2 0 0 29
9 นาดูนประชาสรรพ์ 25 4 1 0 30
10 ชื่นชมพิทยาคาร 23 8 1 0 32
11 บรบือ 20 9 3 0 32
12 นาภูพิทยาคม 20 7 0 0 27
13 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 20 2 1 0 23
14 นาข่าวิทยาคม 19 8 1 0 28
15 เขวาไร่ศึกษา 18 3 0 0 21
16 โกสุมวิทยาสรรค์ 17 1 0 0 18
17 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 15 2 1 0 18
18 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 14 3 1 1 18
19 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 13 8 3 0 24
20 มัธยมวัดกลางโกสุม 12 9 2 0 23
21 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร 12 5 1 0 18
22 มิตรภาพ 12 3 3 0 18
23 มหาชัยพิทยาคาร 11 12 1 0 24
24 ยางวิทยาคม 11 7 0 0 18
25 พระกุมารศึกษา 11 3 0 0 14
26 เขื่อนพิทยาสรรค์ 10 6 1 0 17
27 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 10 5 3 0 18
28 เหล่ายาววิทยาคาร 9 8 1 0 18
29 ประชาพัฒนา 9 2 0 0 11
30 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 8 0 0 0 8
31 แกดำวิทยาคาร 7 8 0 0 15
32 โนนราษีวิทยา 6 4 1 0 11
33 วังยาวศึกษาวิทย์ 6 3 3 0 12
34 โพนงามพิทยานุกูล 6 3 2 0 11
35 หัวเรือพิทยาคม 6 1 1 0 8
36 โนนแดงวิทยาคม 5 5 3 0 13
37 วัดป่านาเชือก 4 5 0 0 9
38 ท่าขอนยางพิทยาคม 4 4 1 0 9
39 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 3 4 3 0 10
40 มหาวิชานุกูล 3 4 2 0 9
41 ราชประชานุเคราะห์ 16 3 2 1 0 6
42 วรัญญาวิทย์ 3 2 0 0 5
43 งัวบาวิทยาคม 3 2 0 0 5
44 กันทรวิชัย 3 1 1 0 5
45 ดอนเงินพิทยาคาร 3 1 0 0 4
46 หนองม่วงวิทยาคาร 2 6 4 0 12
47 มัธยมชาญวิทยา 2 6 0 0 8
48 กู่ทองพิทยาคม 2 4 1 0 7
49 กุดรังประชาสรรค์ 2 2 0 0 4
50 มัธยมดงยาง 1 4 1 0 6
51 หนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม 1 1 0 0 2
52 โคกก่อพิทยาคม 0 0 0 0 0
53 หนองเหล็กศึกษา 0 0 0 0 0
54 ขามป้อมพิทยาคม 0 0 0 0 0
55 เกิ้งวิทยานุกูล 0 0 0 0 0
56 เวียงสะอาดพิทยาคม 0 0 0 0 0
57 เลิงแฝกประชาบำรุง 0 0 0 0 0
รวม 730 218 57 2 1,007