สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ผดุงนารี 32 22 11 65 67 2 0 1 69
2 วาปีปทุม 29 11 10 50 56 1 2 0 59
3 สารคามพิทยาคม 24 9 7 40 43 1 0 0 44
4 เชียงยืนพิทยาคม 22 8 8 38 35 6 2 0 43
5 พยัคฆภูมิวิทยาคาร 20 16 7 43 50 5 2 0 57
6 บรบือวิทยาคาร 18 4 4 26 27 2 0 0 29
7 ชื่นชมพิทยาคาร 17 5 5 27 23 8 1 0 32
8 โกสุมวิทยาสรรค์ 11 7 0 18 17 1 0 0 18
9 มัธยมยางสีสุราช 9 8 6 23 27 7 3 0 37
10 เขวาไร่ศึกษา 9 8 1 18 18 3 0 0 21
11 นาเชือกพิทยาสรรค์ 5 8 7 20 31 7 0 0 38
12 นาดูนประชาสรรพ์ 5 6 5 16 25 4 1 0 30
13 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 5 5 3 13 20 2 1 0 23
14 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 5 5 3 13 15 2 1 0 18
15 เขื่อนพิทยาสรรค์ 5 4 4 13 10 6 1 0 17
16 บรบือ 4 6 9 19 20 9 3 0 32
17 นาภูพิทยาคม 4 5 4 13 20 7 0 0 27
18 มัธยมวัดกลางโกสุม 3 5 7 15 12 9 2 0 23
19 นาข่าวิทยาคม 3 4 7 14 19 8 1 0 28
20 พระกุมารศึกษา 3 4 1 8 11 3 0 0 14
21 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 3 4 1 8 8 0 0 0 8
22 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร 3 3 2 8 12 5 1 0 18
23 ประชาพัฒนา 3 3 1 7 9 2 0 0 11
24 โพนงามพิทยานุกูล 3 3 1 7 6 3 2 0 11
25 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 3 1 6 10 13 8 3 0 24
26 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 2 6 1 9 14 3 1 1 18
27 เหล่ายาววิทยาคาร 2 3 2 7 9 8 1 0 18
28 มิตรภาพ 2 3 0 5 12 3 3 0 18
29 ยางวิทยาคม 2 2 3 7 11 7 0 0 18
30 แกดำวิทยาคาร 2 2 1 5 7 8 0 0 15
31 ดอนเงินพิทยาคาร 2 2 0 4 3 1 0 0 4
32 กู่ทองพิทยาคม 2 1 0 3 2 4 1 0 7
33 มหาชัยพิทยาคาร 1 4 5 10 11 12 1 0 24
34 วังยาวศึกษาวิทย์ 1 2 1 4 6 3 3 0 12
35 หัวเรือพิทยาคม 1 2 0 3 6 1 1 0 8
36 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 1 1 2 4 10 5 3 0 18
37 มหาวิชานุกูล 1 1 0 2 3 4 2 0 9
38 โนนแดงวิทยาคม 1 0 0 1 5 5 3 0 13
39 วัดป่านาเชือก 1 0 0 1 4 5 0 0 9
40 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 0 2 1 3 3 4 3 0 10
41 หนองม่วงวิทยาคาร 0 2 1 3 2 6 4 0 12
42 วรัญญาวิทย์ 0 1 2 3 3 2 0 0 5
43 กุดรังประชาสรรค์ 0 1 2 3 2 2 0 0 4
44 โนนราษีวิทยา 0 1 1 2 6 4 1 0 11
45 มัธยมชาญวิทยา 0 1 1 2 2 6 0 0 8
46 งัวบาวิทยาคม 0 0 1 1 3 2 0 0 5
47 กันทรวิชัย 0 0 1 1 3 1 1 0 5
48 ท่าขอนยางพิทยาคม 0 0 0 0 4 4 1 0 9
49 ราชประชานุเคราะห์ 16 0 0 0 0 3 2 1 0 6
50 มัธยมดงยาง 0 0 0 0 1 4 1 0 6
51 หนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
52 โคกก่อพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 หนองเหล็กศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 ขามป้อมพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 เกิ้งวิทยานุกูล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 เวียงสะอาดพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 เลิงแฝกประชาบำรุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 269 201 145 615 730 218 57 2 1,005