หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 66 57 90.48% 6 9.52% 0 0% 0 0% 63
2 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 57 47 85.45% 7 12.73% 1 1.82% 0 0% 55
3 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 52 43 89.58% 3 6.25% 2 4.17% 0 0% 48
4 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 46 37 80.43% 7 15.22% 2 4.35% 0 0% 46
5 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 55 28 73.68% 10 26.32% 0 0% 0 0% 38
6 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 29 28 96.55% 1 3.45% 0 0% 0 0% 29
7 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 37 22 61.11% 10 27.78% 3 8.33% 1 2.78% 36
8 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 31 21 75% 4 14.29% 3 10.71% 0 0% 28
9 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 24 21 91.3% 1 4.35% 1 4.35% 0 0% 23
10 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 39 18 47.37% 14 36.84% 6 15.79% 0 0% 38
11 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 25 15 60% 5 20% 4 16% 1 4% 25
12 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 20 14 73.68% 2 10.53% 3 15.79% 0 0% 19
13 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 19 10 66.67% 4 26.67% 1 6.67% 0 0% 15
14 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 12 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
15 โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]