หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 46 187 83
2 003 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 12 26 16
3 004 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 25 49 42
4 006 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 24 55 38
5 009 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 19 43 30
6 010 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 31 125 50
7 011 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 55 90 54
8 012 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 66 187 113
9 013 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 57 141 87
10 015 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 29 44 37
11 014 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 39 73 58
12 016 โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ 6 9 6
13 005 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 20 46 35
14 008 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 52 143 86
15 007 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 37 124 63
รวม 518 1342 798
2140

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]