สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 57 6 0 0 63
2 หนองบัวพิทยาคาร 47 7 1 0 55
3 โนนสังวิทยาคาร 43 3 2 0 48
4 กุดดู่พิทยาคม 37 7 2 0 46
5 ยางหล่อวิทยาคาร 28 10 0 0 38
6 หนองสวรรค์วิทยาคาร 28 1 0 0 29
7 โนนเมืองวิทยาคาร 22 10 3 1 35
8 พิชญบัณฑิต 21 4 3 0 28
9 นากอกวิทยาคาร 21 1 1 0 23
10 หนองเรือพิทยาคม 18 14 6 0 38
11 จริยานุสรณ์ 15 5 4 1 24
12 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 14 2 3 0 19
13 บ้านขามพิทยาคม 10 4 1 0 15
14 กุดสะเทียนวิทยาคาร 6 2 0 0 8
15 อนุบาลภูบดินทร์ 2 3 1 0 6
รวม 369 79 27 2 477