สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองบัวพิทยาคาร 25 11 7 43 47 7 1 0 55
2 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 18 14 19 51 57 6 0 0 63
3 กุดดู่พิทยาคม 15 10 3 28 37 7 2 0 46
4 โนนสังวิทยาคาร 11 10 8 29 43 3 2 0 48
5 หนองสวรรค์วิทยาคาร 11 5 6 22 28 1 0 0 29
6 พิชญบัณฑิต 4 6 4 14 21 4 3 0 28
7 นากอกวิทยาคาร 4 6 2 12 21 1 1 0 23
8 บ้านขามพิทยาคม 4 2 2 8 10 4 1 0 15
9 ยางหล่อวิทยาคาร 2 5 10 17 28 10 0 0 38
10 โนนเมืองวิทยาคาร 2 4 5 11 22 10 3 1 35
11 หนองเรือพิทยาคม 2 3 0 5 18 14 6 0 38
12 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 2 1 1 4 14 2 3 0 19
13 กุดสะเทียนวิทยาคาร 2 1 1 4 6 2 0 0 8
14 จริยานุสรณ์ 1 1 4 6 15 5 4 1 24
15 อนุบาลภูบดินทร์ 0 1 1 2 2 3 1 0 6
รวม 103 80 73 256 369 79 27 2 475