สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิชญบัณฑิต สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดหนองบัวลำภู
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 63.95 ทองแดง 8 1. นายชตินนท์  โชติรัตน์
2. นายอนุวัช  สารีรัตน์
 
1. นางสาวพรรณปพร  จันทะรังค์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายดนุพงษ์  สังข์พาพันธ์
2. เด็กชายเขมทัต  วิชิตชัย
 
1. นายวัฒนา  เพ็ชรสังหาร
2. นางสาวกิติยา  ชัยรินทร์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายชาญชัย  รักษาบุตร
2. เด็กชายเปรมปรีดี  ปานพิมพ์
 
1. นายจักรพงษ์  ทองสว่าง
2. นางสาวกิติยา  ชัยรินทร์