สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดหนองบัวลำภู
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนภัทร  จุลพันธ์
2. เด็กชายธีรวัฒน์  นาคอก
3. เด็กชายเจตษฎากร  เสาร์หล่อน
 
1. นายสัจจพงษ์  เอื้องสัจจะ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประริสา  แสงพิจิตร
 
1. นายกฤษกร  เคหะฐาน