หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนท่าบ่อ 41 36 92.31% 0 0% 2 5.13% 1 2.56% 39
2 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 40 35 97.22% 1 2.78% 0 0% 0 0% 36
3 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 33 26 81.25% 3 9.38% 2 6.25% 1 3.13% 32
4 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 28 20 80% 2 8% 1 4% 2 8% 25
5 โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 28 19 76% 5 20% 1 4% 0 0% 25
6 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 30 18 94.74% 0 0% 1 5.26% 0 0% 19
7 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 29 17 89.47% 1 5.26% 0 0% 1 5.26% 19
8 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 21 17 80.95% 0 0% 2 9.52% 2 9.52% 21
9 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 17 17 100% 0 0% 0 0% 0 0% 17
10 โรงเรียนหนองนางพิทยาคม 28 16 69.57% 5 21.74% 1 4.35% 1 4.35% 23
11 โรงเรียนฝางพิทยาคม 25 15 62.5% 7 29.17% 2 8.33% 0 0% 24
12 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 18 15 83.33% 1 5.56% 1 5.56% 1 5.56% 18
13 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 23 14 66.67% 5 23.81% 2 9.52% 0 0% 21
14 โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม 24 14 66.67% 2 9.52% 1 4.76% 4 19.05% 21
15 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม 18 13 92.86% 1 7.14% 0 0% 0 0% 14
16 โรงเรียนโรซารีโอวิทยา 17 12 75% 3 18.75% 1 6.25% 0 0% 16
17 โรงเรียนสังคมวิทยา 15 12 80% 2 13.33% 1 6.67% 0 0% 15
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 11 9 81.82% 1 9.09% 0 0% 1 9.09% 11
19 โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา 12 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
20 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร2 10 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
21 โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร 13 6 54.55% 1 9.09% 2 18.18% 2 18.18% 11
22 โรงเรียนพานพร้าว 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
23 โรงเรียนถ่อนวิทยา 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
24 โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา 7 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
25 โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย 6 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
26 โรงเรียนเทศบาล3 ยุวบูรณ์บำรุง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]