หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา 12 25 18
2 006 โรงเรียนถ่อนวิทยา 8 16 8
3 008 โรงเรียนท่าบ่อ 41 125 62
4 007 โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม 24 54 32
5 011 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 33 68 42
6 012 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 30 52 39
7 013 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร2 10 20 16
8 014 โรงเรียนฝางพิทยาคม 25 59 32
9 015 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 18 31 20
10 016 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม 18 46 24
11 017 โรงเรียนพานพร้าว 7 9 7
12 021 โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 0 0 0
13 022 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 28 48 39
14 024 โรงเรียนสังคมวิทยา 15 39 28
15 025 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 40 77 46
16 026 โรงเรียนหนองนางพิทยาคม 28 46 37
17 028 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 17 36 19
18 005 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 29 59 34
19 023 โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร 13 24 17
20 003 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 21 72 36
21 018 โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 28 59 46
22 027 โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา 7 21 12
23 004 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 23 41 33
24 020 โรงเรียนโรซารีโอวิทยา 17 27 24
25 001 โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย 6 12 9
26 009 โรงเรียนเทศบาล1 สว่างวิทยา 0 0 0
27 010 โรงเรียนเทศบาล3 ยุวบูรณ์บำรุง 2 7 4
28 019 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 11 35 17
รวม 511 1108 701
1809

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]