สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 1]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ท่าบ่อ 36 0 2 1 38
2 หนองคายวิทยาคาร 35 1 0 0 36
3 น้ำสวยวิทยา 26 3 2 1 31
4 วังม่วงพิทยาคม 20 2 1 2 23
5 โพธิ์ตากพิทยาคม 19 5 1 0 25
6 ปทุมเทพวิทยาคาร 18 0 1 0 19
7 เดื่อวิทยาคาร 17 1 0 1 18
8 โคกคอนวิทยาคม 17 0 2 2 19
9 หินโงมพิทยาคม 17 0 0 0 17
10 หนองนางพิทยาคม 16 5 1 1 22
11 ฝางพิทยาคม 15 7 2 0 24
12 พระธาตุบังพวนวิทยา 15 1 1 1 17
13 เซนต์ปอลหนองคาย 14 5 2 0 21
14 ท่าบ่อพิทยาคม 14 2 1 4 17
15 พระพุทธบาทวิทยาคม 13 1 0 0 14
16 โรซารีโอวิทยา 12 3 1 0 16
17 สังคมวิทยา 12 2 1 0 15
18 ราชประชานุเคราะห์ 14 9 1 0 1 10
19 ค่ายบกหวานวิทยา 9 1 0 0 10
20 ปทุมเทพวิทยาคาร2 7 1 0 1 8
21 เวียงคำวิทยาคาร 6 1 2 2 9
22 พานพร้าว 6 0 1 0 7
23 ถ่อนวิทยา 5 2 1 0 8
24 หลวงพ่อดำวิทยา 3 0 1 1 4
25 กีฬาจังหวัดหนองคาย 3 0 0 1 3
26 เทศบาล3 ยุวบูรณ์บำรุง 1 0 0 0 1
รวม 365 44 23 19 432