สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ท่าบ่อ 36 0 2 1 38
2 หนองคายวิทยาคาร 27 1 0 0 28
3 น้ำสวยวิทยา 26 3 2 1 31
4 วังม่วงพิทยาคม 20 2 1 2 23
5 ปทุมเทพวิทยาคาร 18 0 1 0 19
6 หินโงมพิทยาคม 17 0 0 0 17
7 หนองนางพิทยาคม 16 5 1 1 22
8 เดื่อวิทยาคาร 16 1 0 1 17
9 ฝางพิทยาคม 15 7 2 0 24
10 โพธิ์ตากพิทยาคม 15 5 1 0 21
11 พระธาตุบังพวนวิทยา 15 1 1 1 17
12 เซนต์ปอลหนองคาย 14 5 2 0 21
13 ท่าบ่อพิทยาคม 14 2 1 4 17
14 โคกคอนวิทยาคม 13 0 2 2 15
15 โรซารีโอวิทยา 12 3 1 0 16
16 สังคมวิทยา 12 2 1 0 15
17 พระพุทธบาทวิทยาคม 12 1 0 0 13
18 ค่ายบกหวานวิทยา 9 1 0 0 10
19 ราชประชานุเคราะห์ 14 8 1 0 1 9
20 ปทุมเทพวิทยาคาร2 7 1 0 1 8
21 พานพร้าว 6 0 1 0 7
22 ถ่อนวิทยา 5 2 1 0 8
23 เวียงคำวิทยาคาร 5 1 2 2 8
24 หลวงพ่อดำวิทยา 3 0 1 1 4
25 กีฬาจังหวัดหนองคาย 3 0 0 1 3
26 เทศบาล3 ยุวบูรณ์บำรุง 1 0 0 0 1
รวม 345 44 23 19 431