สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ท่าบ่อ 21 9 2 32 36 0 2 1 38
2 หนองคายวิทยาคาร 8 13 2 23 27 1 0 0 28
3 น้ำสวยวิทยา 8 11 4 23 26 3 2 1 31
4 ปทุมเทพวิทยาคาร 7 7 0 14 18 0 1 0 19
5 เดื่อวิทยาคาร 7 5 1 13 16 1 0 1 17
6 พระพุทธบาทวิทยาคม 5 1 2 8 12 1 0 0 13
7 หินโงมพิทยาคม 4 10 1 15 17 0 0 0 17
8 เซนต์ปอลหนองคาย 4 3 4 11 14 5 2 0 21
9 หนองนางพิทยาคม 3 8 2 13 16 5 1 1 22
10 ค่ายบกหวานวิทยา 3 3 0 6 9 1 0 0 10
11 ราชประชานุเคราะห์ 14 3 1 0 4 8 1 0 1 9
12 วังม่วงพิทยาคม 2 12 2 16 20 2 1 2 23
13 โคกคอนวิทยาคม 2 5 3 10 13 0 2 2 15
14 โพธิ์ตากพิทยาคม 2 4 4 10 15 5 1 0 21
15 พานพร้าว 2 1 1 4 6 0 1 0 7
16 พระธาตุบังพวนวิทยา 1 9 2 12 15 1 1 1 17
17 โรซารีโอวิทยา 1 9 0 10 12 3 1 0 16
18 ฝางพิทยาคม 1 5 2 8 15 7 2 0 24
19 สังคมวิทยา 1 5 1 7 12 2 1 0 15
20 ปทุมเทพวิทยาคาร2 1 1 0 2 7 1 0 1 8
21 ท่าบ่อพิทยาคม 0 3 4 7 14 2 1 4 17
22 หลวงพ่อดำวิทยา 0 1 0 1 3 0 1 1 4
23 กีฬาจังหวัดหนองคาย 0 1 0 1 3 0 0 1 3
24 เทศบาล3 ยุวบูรณ์บำรุง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
25 ถ่อนวิทยา 0 0 2 2 5 2 1 0 8
26 เวียงคำวิทยาคาร 0 0 0 0 5 1 2 2 8
รวม 86 128 39 253 345 44 23 19 412