สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ท่าบ่อ 21 9 2 32 36 0 2 1 38
2 หนองคายวิทยาคาร 13 16 2 31 35 1 0 0 36
3 น้ำสวยวิทยา 8 11 4 23 26 3 2 1 31
4 เดื่อวิทยาคาร 8 5 1 14 17 1 0 1 18
5 ปทุมเทพวิทยาคาร 7 7 0 14 18 0 1 0 19
6 โพธิ์ตากพิทยาคม 5 4 5 14 19 5 1 0 25
7 พระพุทธบาทวิทยาคม 5 2 2 9 13 1 0 0 14
8 หินโงมพิทยาคม 4 10 1 15 17 0 0 0 17
9 โคกคอนวิทยาคม 4 7 3 14 17 0 2 2 19
10 เซนต์ปอลหนองคาย 4 3 4 11 14 5 2 0 21
11 ราชประชานุเคราะห์ 14 4 1 0 5 9 1 0 1 10
12 หนองนางพิทยาคม 3 8 2 13 16 5 1 1 22
13 ค่ายบกหวานวิทยา 3 3 0 6 9 1 0 0 10
14 วังม่วงพิทยาคม 2 12 2 16 20 2 1 2 23
15 พานพร้าว 2 1 1 4 6 0 1 0 7
16 พระธาตุบังพวนวิทยา 1 9 2 12 15 1 1 1 17
17 โรซารีโอวิทยา 1 9 0 10 12 3 1 0 16
18 ฝางพิทยาคม 1 5 2 8 15 7 2 0 24
19 สังคมวิทยา 1 5 1 7 12 2 1 0 15
20 ปทุมเทพวิทยาคาร2 1 1 0 2 7 1 0 1 8
21 เวียงคำวิทยาคาร 1 0 0 1 6 1 2 2 9
22 ท่าบ่อพิทยาคม 0 3 4 7 14 2 1 4 17
23 หลวงพ่อดำวิทยา 0 1 0 1 3 0 1 1 4
24 กีฬาจังหวัดหนองคาย 0 1 0 1 3 0 0 1 3
25 เทศบาล3 ยุวบูรณ์บำรุง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
26 ถ่อนวิทยา 0 0 2 2 5 2 1 0 8
รวม 99 134 40 273 365 44 23 19 432