ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่มที่ 1
ณ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 20-21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 207
ที่ โรงเรียน สังกัด กลุ่มแข่งขัน คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) กลุ่มหนองคาย 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) กลุ่มหนองคาย 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) กลุ่มหนองคาย 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) กลุ่มหนองคาย 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) กลุ่มหนองคาย 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) กลุ่มหนองคาย 1 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) กลุ่มหนองคาย 1 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) กลุ่มหนองคาย 1 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) กลุ่มหนองคาย 1 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) กลุ่มหนองคาย 1 70 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน